ОБУКИ ЗА РАЗВОЈ НА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ 2019

4.1. Обука за напредни ИТ вештини

Конечна ранг-листа за Automation Tester

Конечна ранг-листа за Cloud Administrator

Конечна ранг-листа за ISTQB Tester

Конечна ранг-листа за System Engineer

Конечна ранг-листа за UX Design Specialist


4.2. Обука за напредни ИТ вештини со кофинансирање

Конечна ранг-листа за Front-end MERN Stack Development

Конечна ранг-листа за Data Analyst

Конечна ранг-листа за Full Stack Java development

НАПОМЕНА: Со прворангираните 20 лица ќе се склучи договор за учество во обука за напредни ИТ вештини со кофинансирање