Контакти

Телефон: (+389 2) 3111-850 (за Центар за вработување на град Скопје - 31 38 434) 

Факс: (+389 2) 3111-856
Адреса: Васил Ѓоргов 43, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Електронска пошта: info@av.gov.mk

Агенцијата за вработување има 30 подрачни единици - Центри за вработување.

Список на Раководители на Центрите за вработување може да преземете тука.

Список на вработени во АВРСМ може да преземете тука.

Список на лицa за комуникација со цел укажување на помош на граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост може да преземете тука.