MK | AL | EN
Previous Next
Shiko të gjitha konkurset

FOND I POSAÇËM PËR PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUAR

Fondi i Posaçëm për persona me Nevoja të Veçanta 2021 Viti

Detaje

Tregu i punës

Analiza e vendeve të lira të punës nga qendrat e punësimit, veprimtaria e ndërmarrjeve dhe 25 profesionet më të kërkuara

Më tepër

 

Analiza e numrit të personave të papunë nga qendrat e punësimit, struktura gjinore dhe arsimi

Më tepër

Anketë për nevojë të aftësive të Tregut të Punës.

Më tepër

PLANI OPERATIV 2020

për programe dhe masa aktive për punësim dhe shërbime në tregun e punës për vitin 2020

Plani operativ

Plani operativ - broshurë