L.I.F.E. Holding GmbH австриска компанија објавува слободни работни места во филијала во Скопје
повеќе...

Барање за изразување интерес за позиција ИТ координатор за потребите на МТСП во спроведувањето на Проектот заусловени парични надоместоци

повеќе...

Џонсон Мети Скопје има потреба да вработи кандидати на определено време за период од два (2) месеци во повеќе оддели во фабриката за автокатализатори во Технолошко Индустриската Развојна Зона во Бунарџик – Скопје

повеќе...