Скопје, 22.04.2020 година


#ШансаЗаСите

САМОВРАБОТУВАЊЕ 

На приближно 14000 лица им овозможивме да ги преточат својата бизнис идеја и бизнис план во одржливо вработување преку Програмата за самовработување, која веќе деценија наназад успешно ја спроведуваме во соработка со UNDP MK и Министерство за труд и социјална политика

Програмата за самовработување ја спроведуваме со поддршка од Embassy of Switzerland in North Macedonia, во партнерство со Министерство за труд и социјална политика и Агенција за вработување на Република Северна Македонија. Од 2007 до денес преку програмата се отворија речиси 14 000 работни места. Од поддржаните бизниси, 35% се предводени од жени, а 31% од млади претприемачи. #ШансаЗаСите