Скопје, 11.05.2020 година

Продолжуваме со поддршката за старите лица во услови на КОВИД-19!

170 лица кои досега испорачува услуги за околу 1500 стари лица низ 26 општини го продолжаат својот ангажман и во текот на месец мај. Со тоа, и најзагрозените граѓани од нашите општини ќе бидат непречено снабдувани со намирници и лекови, и ќе добиваат помош за вршење на нивните административни обврски. Повеќе информации за типот на услуги од секоја општина може да најдете на www.pomagame.mk

https://www.pomagame.mk/?fbclid=IwAR3zAoz5ebQhmSUD3ZBFOjH5Zw3NKD8FEqNuUeP1684YYzXkb2ATy10Tu1k

Активноста се спроведува како продолжување на Програмата Општинско – корисна работа, реализирана во партнертство со локалните самоуправи, Министерство за труд и социјална политика, Агенција за вработување на Република Северна Македонија, а со поддршка на Embassy of Switzerland in North Macedonia. #ШансаЗаСите