Интервју за работа

 

Цел:

- Да бидете примени на работно место.

- Доколку не бидете избрани за наведеното работно место, да оставите впечаток за работодавачот да ве има предвид за некои други соодветни работи кај него во иднина, односно Вашите податоци да ги задржи во својата база на податоци

Секако, една од целите е и усовршување на сопственото претставување, односно стекнување самодоверба за идните конкурирања.

 

Подготовка:

 • Дознајте ги основните податоци за работодавачот (дејност, кодекс на однесување, каде се наоѓа, колкави се платите и сл.)
 • Ажурирајте ја сопствената работна биографија и погледнете што сте навеле во пријавата на огласот.
 • Облечете се согласно кодексот на облекување кај работодавачот.
 •  Тргнете навреме на закажаниот разговор (да не дојдете прерано, но исто така, никако немојте да доцните)

 

Доаѓање на разговор:

 • На разговор дојдете неколку минути пред закажаниот термин.
 • Задолжително претставете се на соговорникот; ракувањето со соговорникот зависи од ситуацијата во која се наоѓате, доколку соговорникот станал да Ве поздрави, задолжително пружете ја раката и претставете се со позитивна насмевка.
 • Доколку не Ве понудиле да седнете, потребно е да прашате каде можете да седнете.
 • Седете исправено, со соговорникот воспоставете контакт со очите; бидете мирни, постојано концентрирани.
 • И секако, позитивен став!

 

Тек на разговор:

 • Одговарајте на поставени прашања
 • Не го прекинувајте соговорникот додека зборува
 • Обидете се да одговарате течно, јасно и концизно
 • Покажете му на соговорникот дека го слушате и учествувате во разговорот
 • Настојувајте да бидете смирени и да ја намалите тремата
 • Користите соодветни јазични изрази адекватни за работодавачот каде се наоѓате
 • Бидете подготвени за можните прашања што можат да Ви бидат поставени, на пример:Да истакнете некои свои предности за работното место за кое конкурирате
 • Подгответе неутрални одговори за прашања кои можат да Ве претстават во лошо светло
 • На прашања како работите во стресни ситуации, како решавате проблеми, како се снаоѓате во вонредни ситуации, подгответе одговори од сопственото искуство
 • Кога ги опишувате сопствените слабости, нека бидат тоа „слабости“ кои се добри за работодавачот (на пример, претерана одговорност, прецизност, ефикасност...)

 

Завршување на разговорот:

 • Станете и ракувајте се со соговорникот
 • Задолжително заблагодарете се на укажаната прилика да се претставите себеси
 • Прашајте кога можете да очекувате повратна информација за резултатите од конкурсот и на кој начин ќе ја добиете
 • На заминување, не заборавете: насмевка и позитивен став секогаш и секаде!