MK | AL | EN

VAZHDIMI I KOMPENSIMIT ME PARA

Kompensimi me para vazhdon të paguhet edhe pas përfundimit të kohës:

- te një grua gjatë lindjes dhe shtatzënisë;

- nëse Agjencia referon një të papunë për trajnim, rikualifikim ose trajnim shtesë deri në përfundimin e kohës së përcaktuar për atë.