MK | AL | EN

KONTAKT

Telefoni: (+389 2) 3111-850 (për Qendrën e Punësimit të Qytetit të Shkupit - 31 38 434)


Faksi: (+389 2) 3111-856

Adresa: rr. “Vasil Gjorgov” nr. 43, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

E-mail: info@av.gov.mk

Agjencia e Punësimit ka 30 njësi rajonale - Qendrat e Punësimit.

Lista e udhëheqësve të qendrave të punësimit mund të shkarkohet këtu.

Lista e punonjësve të APRMV-së me numrat e kontaktit dhe adresat elektronike mund të shkarkohen këtu.

Personat përgjegjës për kontakt me palët nga Qendra e Punësimit e Qytetit të Shkupit

Lista e personave për komunikim në mënyrë që të ofrojnë ndihmë për qytetarët që kanë një lloj dhe shkallë të caktuar të aftësisë së kufizuara mund të shkarkohet këtu.