MK | AL | EN

PLANI OPERATIV

Plani Operativ i programeve dhe i masave aktive të punësimit dhe i shërbimeve të tregut të punës për vitin 2024

Plani Operativ i programeve dhe i masave aktive të punësimit dhe i shërbimeve të tregut të punës për vitin 2021

Plan Operativ i Rishikuar i Programeve dhe i Masave Aktive të Punësimit dhe Shërbimet e Tregut të Punës për vitin 2020

Plan Operativ i Rishikuar i Programeve dhe i Masave Aktive të Punësimit dhe Shërbimet e Tregut të Punës për vitin 2020

Plan Operativ i Rishikuar i Programeve dhe i Masave Aktive të Punësimit dhe Shërbimet e Tregut të Punës për vitin 2019