MK | AL | EN

APLIKIMET E REGJISTRUARA NË BAZË TË PUNËSIMIT

Vijojnë rishikimet që ofrojnë pasqyrimin e aplikimeve të regjistruara në bazë të punësimit. (formulari М-1)

në periudhën raportuese, për një person mund të regjistrohen disa aplikime të punësimit  bazuar në (formularët M-1), të cilët evidentohen dhe llogariten në numrin e përgjithshëm të aplikimeve të regjistruara

2023

2022


2021


2020


2019


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004