ПОДДРШКА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ (ПРЕТПРИЕМНИШТВО) 2019
повеќе...

ОБУКИ ЗА РАЗВОЈ НА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ 2019

4.1. Обука за напредни ИТ вештини

4.2. Обука за напредни ИТ вештини со кофинансирање

повеќе...