ПОДДРШКА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ (ПРЕТПРИЕМНИШТВО) 2019
повеќе...

ПОДДРШКА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ - 2018 ГОДИНА

повеќе...


Поддршка за создавање нови работни места во граѓански организации

повеќе...


ОБУКИ ЗА НАПРЕДНИ ИТ ВЕШТИНИ - 2018 ГОДИНА 

повеќе...


Програмата за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија и социјални претпријатија 

повеќе...