ПРАКТИКАНСТВО 2020
повеќе...
ПОДДРШКА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ (ПРЕТПРИЕМНИШТВО) 2019
повеќе...

ОБУКИ ЗА РАЗВОЈ НА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ 2019

4.1. Обука за напредни ИТ вештини

4.2. Обука за напредни ИТ вештини со кофинансирање

повеќе...