Почутувани ,
Согласно ИПА проектот “Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ финансиран од Европската Унија, а имплементиран од страна на Агенцијата за Вработување на Република Северна Македонија на ден 05.08.2020 година Агенцијата за вработување на РСМ во дневните весници во дневните весници СЛОБОДЕН ПЕЧАТ и КОХА објави Јавен повик за спроведувачи на услуги за Психосоцијална Поддршка . 
Процедура и рок за аплицирање 
Комплетното тендерско досие во електронска форма е достапно единствено пополнување на формулар за апликација кој може да се најде на веб страните на Агенцијата за вработување (АВРСМ) www.av.gov.mk  и на Министерството за труд и социјална политика (МТСП):  www.mtsp.gov.mk. 
Формуларот за апликација скениран во pdf формат треба да се испрати на следните е-меил адреси: magdalena.bunteska@av.gov.mk и ipa4esarnm@gmail.com
Рокот за поднесување на понудите е среда, 23 септември 2020 до 15:00 часот.  повеќе...

Филтер:

Важечки огласи
Архива

Јавен оглас за активна мерка:

Намена на јавниот оглас:

Важи од до