MK | AL | EN

Kreditimi i personave juridikë 2020

më tepër…

më tepër...

Vetëpunësim me kreditim 2020


më tepër...

Trajnime për ngasës të kategorisë C dhe D 2020


më tepër...

Trajnime për profesione të kërkuara 2020


më tepër...

Trajnime për zhvillim të aftësive digjitale 2020

4.1 Trajnime të avancuara për aftësi të IT-së

4.2 Trajnime të avancuara për aftësi të IT-së (kofinancim)

4.3 Masa pilot për trajnime të avancuara të aftësive të IT-së 


më tepër...

Punësim dhe rritje të subjekteve juridike 2020

më tepër...

Subvencionim të rrogave në 2020


më tepër...

 PRAKTIKË 2020


më tepër...

MBËSHTETJE PËR VETËPUNËSIM (SIPËRMARRËS) 2019


TRAJNIME PËR ZHVILLIM TË AFTËSIVE DIGJITALE 2019

4.1 Trajnime të avancuara për aftësi të IT-së 

4.2 Trajnime të avancuara për aftësi të IT-së  (kofinancim)

më tepër...