MK | AL | EN

Plan Operativ i Rishikuar i Programeve dhe i Masave Aktive të Punësimit dhe Shërbimet e Tregut të Punës për vitin 2020

Plan Operativ i Rishikuar i Programeve dhe i Masave Aktive të Punësimit dhe Shërbimet e Tregut të Punës për vitin 2020

Plan Operativ i Rishikuar i Programeve dhe i Masave Aktive të Punësimit dhe Shërbimet e Tregut të Punës për vitin 2019