- СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМАТА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ 


Инфромација

Почитувани ,

Ве информираме деке рокот за аплицирање на Јавниот оглас до невработените инвалидни лица за активната мерка Програма за самовработување на лица со инвалидност се продолжува и ќе трае сѐ до исполнување на предвиденит број од 120 невработени лица  согласно ОП 2015 година.

Со почит,

Агенција за вработување на Република МакедонијаВрз основа на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија на 18.07.2015 година,  објавува

- Јавен оглас до невработените инвалидни лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените инвалидни лица (албански јазик)