Проект Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места

Владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување на Република Македонија од 2012 година започна со реализација на Проектот кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места.

За таа цел, ги известуваме правните субјекти кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис како и невработените лица кои сакаат да го решат своето вработување, а со тоа да бидат дел од овој Проект на Владата на РМ, дека Агенцијата за вработување на Република Македонија, објавува:АРХИВА

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Список на фирми кои ги исполнуваат условите (јавен оглас од 14.01.2015 до 28.01.2015 година)

- Список на фирми кои ги исполнуваат условите (јавен оглас од 05.02.2015 до 23.02.2015 година)

  - Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)