Во рамките на ИПА Проектот „“Поддршка за вработување на млади, долгорочно невработени и жени (II)" a врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2015 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија објавува Јавен Оглас за заинтересирани невработени лице за учество во Обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот:
 
- Јавен Оглас (МК)
 
- Јавен Оглас (АЛБ)
 
- Јавен Оглас (ENG)