Во рамките на ИПА Проектот „“Поддршка за вработување на млади, долгорочно невработени и жени (II)" a врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2015 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија објавува

Јавен оглас до младите евидентирани невработени лица до 29 години, за вклучување во Програмата за Практикантство како Практиканство како поддршка за вработување на млади лица до 29 години (македонски јазик)

Јавен оглас до младите евидентирани невработени лица до 29 години, за вклучување во Програмата за Практиканство како поддршка за вработување на млади лица до 29 години (албански јазик)
АРХИВА:


Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2014 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија на  ден 19.05.2014 година, објавува

Јавен оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во програмата Обука кај познат работодавач (македонски јазик)

Јавен оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во програмата Обука кај познат работодавач (албански јазик)

 

---------------------


Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2014 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија  со цел да се овозможи поголемо учество и опфат  на невработени лица и работодавачи го продолжува Јавниот оглас до 03.03.2014 година.

Јавен Оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во програмата Обука кај познат работодавач (македонски јазик)

Јавен Оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во програмата Обука кај познат работодавач (албански јазик)