Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, за активната мерка Обука за стекнување на вештини од стари занаети, Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 12.03.2016 година, објавува

- Јавен оглас до заинтересирани евидентирани невработени лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до заинтересирани евидентирани невработени лица (албански јазик)


За сите подетални информации, Ве молиме обратете се во најблискиот Центар за вработување или кај лицето Ивона Живковиќ на телефон 078/487-564