Владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување на Република Македонија од 2012 година започна со реализација на Проектот кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места за млади лица до 29 годишна возраст.
За таа цел, ги известуваме правните субјекти кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис, како и невработените млади лица до 29 годишна возраст кои сакаат да го решат своето вработување, а со тоа да бидат дел од овој Проект на Владата на РМ, дека Агенцијата за вработување на Република Македонија, објавува: 


АРХИВА:

- Јавн оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавн оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

 - Јавн оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Список на фирми кои ги исполнуваат условите (јавен оглас 14.01.2015  до 28.01.2015 година)

- Список на фирми кои ги исполнуваат условите (јавен оглас од 05.02.2015 до 23.02.2015 година)

 - Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)

- Јавен оглас (македонски јазик)

- Јавен оглас (албански јазик)