Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, за програмата Финансиска поддршка за отворање на приватни домови за стари лица, Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден  17.02.2016 година, објавува

- Јавен оглас до сите правни лица и евидентирани невработени лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до сите правни лица и евидентирани невработени лица (албански јазик)


За сите подетални информации, Ве молиме обратете се во најблискиот Центар за вработување или кај лицето Ибуш Јусуфи на телефон 078/487-527