Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2016 година, за програмата Финансиска поддршка за отварање на приватни детски градинки, Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден 15.02.2016 година ,објавува

- Јавен оглас до сите правни лица и евидентирани невработени лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до сите правни лица и евидентирани невработени лица (албански јазик)


За сите подетални информации, Ве молиме обратете се во најблискиот Центар за вработување или кај лицето Ибуш Јусуфи на телефон 078/487-527