Скопје, 10.05.2020 година

Јовановска: Интервју за МИА
Директорката на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија - Билјана Јовановска, во интервју за МИА даде осврт за актуелната состојба на пазарот на трудот во услови на пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19, како и за мерките што Агенцијата ги презема во овој период
https://mia.mk/ovanovska-i-pokra-vonrednata-sosto-ba-ohrabruvaat-podatocite-na-rabotodavachite-za-slobodni-rabotni-mesta/?fbclid=IwAR0wE9zWEGH6PhRwrYUKuGcC3Kl2K0csZOdOIHdiUloIYMACNEHjznOrNy0