Скопје, 15.09.2020 година

Локациите на Диспензираните канцеларии на Центарот за вработување на град Скопје можете да ги превземете тука