Trainings for advanced IT skills


- Резултати од тестирањето - четврт циклус/ранг листа на кандидати - JAVA official training for Java Programmer SE7

- Резултати од тестирањето - четврт циклус/ ранг листа на кандидати - MICROSOFT official training for MCSD: Web Application


Агенција за вработување на Република Македонија во рамки на постојната имплементација на проектот „Поддршка за вработување на млади лица, долгорочно невработени и жени (II)“ финансиран од ЕУ, објавува:

Јавен оглас до невработени лица за учество во Обука за напредни ИТ вештини (МК) (АЛ)

АРХИВА

- Резултати од тестирањето - трет циклус/ранг листа на кандидати - JAVA official training for Java Programmer SE7

- Резултати од тестирањето - трет цилус/ ранг листа на кандидати - MICROSOFT official training for MCSD: Web Application

- Резултати од тестирањето - втор циклус/ранг листа на кандидати - JAVA official training for Java Programmer SE7

- Резултати од тестирањето - втор цилус/ ранг листа на кандидати - MICROSOFT official training for MCSD: Web Application

Резултати од тестирањето/ранг листа на кандидати - JAVA official training for Java Programmer SE7

- Резултати од тестирањето/ранг листа на кандидати - MICROSOFT official training for MCSD: Web Application