MK | AL | EN

REGJISTRIMI E NJË ZEJTARI

Regjistrimi i një zejtari bëhet me:

    paraqitjen e një formulari PPR;

    autorizim i një përgjegjësi me listë të personit që aplikon;

    vendim për regjistrim nga Dhoma e Zejtarëve;

    vendim për regjistrim në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut