MK | AL | EN

REGJISTRIMI E NJË TË HUAJI

Regjistrimi e një të huaji bëhet me:

- dorëzimin e një formulari PPR;

- lejën e punës për punësim (duke ndjekur procedurën e kryer më parë në    përputhje me Ligjin e Punësimit të të Huajve);

- Formulari SPO;

- Autorizimi i përgjegjësit me listë të personave që i paraqet;

- Lejen e qëndrimit për të huaj (letërnjoftimi për të huaj).