MK | AL | EN

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR ÇREGJISTRIM NGA MARRËDHËNIA E PUNËS

Autorizimi i një përgjegjësi me listë të personave që bëjnë përfundimin nga marrëdhënia e punës;

Formularë elektronik M1 / ​​M2 të shtypur nga sistemi

    Në autorizim theksohet:

        emri, zyra e regjistruar, adresa, numri i vetëm tatimor dhe numri i identifikimit të punëdhënësit nga i cili kryhet çregjistrimi nga sigurimi i detyrueshëm social;

        emri, mbiemri dhe numri personal i identifikimit të përgjegjësit për të çregjistruar personat e përfshirë në listë;

        emri, mbiemri dhe numri personal i identifikimit i personave që lënë punën;

        numri dhe data e vendimit / vendimi dhe data e ndërprerjes së punës.