MK | AL | EN

ÇREGJISTRIMI I NJË ZBATUESI TË VEPRIMTARISË ZEJTARE  

Çregjistrimi i një zejtari bëhet me:

- vendim i mbylljes së dyqanit zejtar nga Dhoma e Zejtarëve;

- vendim nga regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut (fotokopje);

- autorizim i përgjegjësit me listë të personave që bëjnë çregjistrimin:       

- formular elektronik M1 / ​​M2 të shtypur nga sistemi.