Агенцијата за вработување на Република Македонија во рамки на постојната имплементација на проектот ,,Поддршка за вработување на млади“ финансиран од ЕУ, објавува јавен оглас за невработени лица (регистрирани како активни баратели на работа, на возраст до 29 години) заинтересирани за учество во Обука и советување за претприемништво

- Јавен Оглас на Македонски јазик

- Јавен Оглас на Албански јазик