ФИНАЛНА СЕЛЕКЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА БИЗНИС САМОВРАБОТУВАЊЕ (ЦИКЛУС2 - ФАЗА 2)

СПИСОК НА СЕЛЕКТИРАНИ И РЕЗЕРВНИ КАНДИДАТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА БИЗНИС - САМОВРАБОТУВАЊЕ 2016 (ЦИКЛУС 2 - ФАЗА 2)