Агенцијата за вработување (АВРМ) во рамките на постојаниот проект финансиран од ЕУ „Поддршка за вработување на млади лица, долгорочно  невработени и жени (II)”, објавува:

Јавен повик за долгорочно невработени лица за учество во  „Обуки за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот“ (ALB)