Агенцијата за вработување на Република Македонија во рамки на постојната имплементација на проектот ,,Поддршка за вработување на млади лица, долгорочно невработени и жени (II)“ финансиран од ЕУ, објавува јавен оглас за небработени лица за учество во Обуки за напредни ИТ вештини (JAVA Programmer SE7 Trainings и MCSD:Web Applications Programme Trainings) 

Јавен оглас (на македонски јазик) (на албански јазик)