Агенцијата за вработување на Република Македонија во рамки на постојната имплементација на проектот ,,Поддршка за вработување на млади лица, долгорочно невработени и жени (II)“ финансиран од ЕУ, објавува јавен оглас за регистрирани невработени лица заинтересирани за учество во мерката:
Обуки за општи вештини (Обуки за странски јазици и Обуки за основни компјутерски вештини)