АРХИВА

Врз основа на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011 – 2015 година за активната мерка, Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на труд кај приватни спроведувачи на обука, Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 06.04.2015 година, објавува

- Јавен оглас до невработени евидентирани лица – активни баратели на работа (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработени евидентирани лица – активни баратели на работа (албански јазик)

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011 – 2015 година за активната мерка, Обука од областа на обезбедувањето, Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 15.12.2014 година, објавува

- Листа на селектирани лица

- Јавен оглас до невработени евидентирани лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработени евидентирани лица (албански јазик)

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011 – 2015 година за активната мерка, Обука од областа на туризмот, Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 15.12.2014 година, објавува

- Листа на селектирани лица

- Јавен оглас до невработени евидентирани лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработени евидентирани лица (албански јазик)

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011 – 2015 година за активната мерка, Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот, Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 12.11.2014 година, објавува

- Јавен оглас до невработени евидентирани лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработени евидентирани лица (албански јазик)

 - Листа на селектирани обуки -Обука за побарувани занимања на пазарот на трудот од ОП 2014

Јавен оглас до невработени евидентирани лица (македонски јазик)

Јавен оглас до невработени евидентирани лица (албански јазик)