Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, за мерката Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот, Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 20.02.2016 година, објавува

- Јавен оглас до заинтересирани невработени евидентирани лица – активни баратели на работа (македонски јазик)

- Јавен оглас до заинтересирани невработени евидентирани лица – активни баратели на работа (албански јазик)

За сите подетални информации, Ве молиме обратете се во најблискиот Центар за вработување или кај лицето Татјана Шестовиќ на телефон 075/316-638